Teekkarireserviläiset - TERES ry
Web-sivut 23.9.2017 asti, uudet sivut osoitteessa http://teres.fi/

TERES ammuntatoiminta

Teekkarireserviläisten viikoittainen ampumatoiminta koostuu pääosin pistooliammunnasta. Jäsenten on mahdollista osallistua yhdistyksen omiin tapahtumiin sekä Teekkariampujien ja Akateemisen Maanpuolustusyhdistyksen (ARU) järjestämille vuoroille.

Pistoolivuorot

Tarkkuusammuntaa pääsee harrastamaan Teekkariampujien vuoroille 1 - 2 kertaa kuussa ja ARU:n pienoispistoolivuoroille viikoittain. Toiminnallisten lajien (IPSC/SRA) vuoron Teekkariampujat järjestävät kerran viikossa ja ARU joka toinen viikko. Kaikilla vuoroilla on mahdollista ampua laina-aseella, mutta toiminnallisen ammunnan vuoroille osallistuminen vaatii turvallisen ampujan pätevyyden.

Tarkkuusammunta IPSC/SRA Turvallisen ampujan kurssi

Teekkariampujat järjestävät alkuvuodesta 2011 turvallisen ampujan kurssin, johon myös Teekkarireserviläisten jäsenillä on mahdollisuus osallistua. Kurssille voi osallistua suoritettuaan hyväksytysti 14.12.2010 järjestettävän tasokokeen. Hintaa kurssille tulee 100€. [1]

Tiedustelut:

ammunta@teres.fi

Tarkemmat tiedot yhdistysten sivuilla

  1. Teekkariampujat ry -- Toimintaohjelma, lukuvuosi 2010-2011
  2. Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry -- Pienoispistooliammunnat
  3. Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry -- SRA-harjoitukset
  4. Reserviläisurheiluliitto ry -- SRA
  5. International Practical Shooting Confederation
  6. Reserviläisliitto -- ampumaturvavakuutus
©Teekkarireserviläiset 2017 http://teres.fi/